Laadvoorziening in de parkeergarage?

Breng eerst brandveiligheid in beeld

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Niet zo gek, want een elektrische auto is duurzaam en vaak fiscaal heel aantrekkelijk. Tegelijkertijd levert het opladen van het elektrische wagenpark veel vragen op. ‘Laadpalen in parkeerkelders vormen een groot risico’, kopte het AD dit voorjaar. En volgens het consumentenprogramma KASSA ‘zijn ondergrondse parkeergarages levensgevaarlijk door het toenemende aantal elektrische wagens die tijdens het laden in brand kunnen vliegen’.

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woningcorporaties en vastgoedbeleggers maken zich zorgen over de brand- en vluchtveiligheid in hun parkeerkelders nu het aantal EV-laadpunten toeneemt. Terecht?

De belangrijkste conclusie van Stravea is dat de aandacht zich niet alleen zou moeten richten op de brandrisico’s van elektrische voertuigen, maar op de integrale brandveiligheid van de parkeergarage.
Deze integrale veiligheid is door Stravea exact in kaart te brengen.

Dat geeft zekerheid en vertrouwen voor vastgoedeigenaren, bewoners en omwonenden.

Subsidie oplaadpuntenadvies

De RVO heeft onlangs bevestigd subsidie ter beschikking te stellen voor het inwinnen van brandveiligheidsadvies voor het realiseren van oplaadpunten. VvE’s krijgen een subsidievan 75% op de advieskosten met een maximaal bedrag van €1.500. Wanneer u gebruikt maakt van onze dienstverlening kunt u subsidie aanvragen. Wij kunnen u hierin begeleidenvoor de aanvraag.

De subsidieregeling heeft een beperkt budget; ben er snel bij want op is op! 

Brandbeveiligingsinstallaties

Risico op brand

Zijn elektrische auto’s brandgevaarlijker dan traditionele auto’s met een benzine- of dieselmotor? Meningen daarover zijn er genoeg. Maar wat zijn de feiten? Momenteel zijn er nog weinig praktijkonderzoeken en data beschikbaar waaruit een volledig beeld kan worden geschetst van de aanwezige risico’s. Wel zijn er publicaties verschenen waarin bevindingen en aanbevelingen worden gedaan.

Integrale benadering
Wat vaststaat is dat er meer factoren zijn die de brandveiligheid van een parkeerkelder bepalen dan alleen het mogelijke brandgevaar van een elektrisch voertuig. Om die reden is het essentieel om de locatie van de EV-laadpaal, de aanwezige vluchtroutes en eventuele aanvullende brandwerende maatregelen tijdig in kaart te brengen.

Stravea kan VVE’s, gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers van dienst zijn bij het grondig inventariseren van ondergrondse parkeergarages met laadpalen en adviseren over de integrale brand- en vluchtveiligheid in de parkeerkelder.

Vluchtveiligheid

Een veilige parkeergarage

Brand in een parkeergarage die niet voldoet aan de huidige eisen van het Bouwbesluit heeft naar alle waarschijnlijkheid grotere gevolgen dan een brand in een moderne parkeerkelder met voldoende en goed afgeschermde vluchtwegen. Het klinkt logisch. De kans op het ontstaan van brand bij een elektrisch voertuig bepaalt dus niet de veiligheid in een parkeergarage.

Brandscheidingen, installaties en vluchtroutes
Aandacht voor brandbeveiligingsinstallaties is minstens zo belangrijk als de vraag of een EV-laadpunt goed is aangelegd en gelokaliseerd. Maar ook de kwaliteit van installatiedoorvoeringen, brandscheidingen zoals wanden en puien, brandwerende beglazing, de signalering van vluchtroutes en luchtstromen in de parkeergarage spelen allemaal een essentiële rol bij de bepaling van de brand- en vluchtveiligheid.

Wilt u meer weten over Stravea’s integrale visie op brand- en vluchtveiligheid in parkeergarages?

Laadpaal

Nederland voorop in elektrisch rijden

Elektrisch rijden is niet te stoppen. In de eerste 6 maanden van 2020 groeide het aantal verkochte elektrische of hybride auto’s met ruim 13%. Samen met Noorwegen, IJsland, Zweden en China behoorde Nederland in 2019 tot de 5 landen in de wereld waar elektrische personenauto’s meer dan 1,5% van de totale vloot uitmaken. Tesla is met afstand het meest verkochte merk. Kia, Polestar, Jaguar I-Pace, Hyundai, Nissan en Volkswagen volgen.

Aantal laadpunten groeit
Op het gebied van laadinfrastructuur is er geen ander land met dezelfde dichtheid aan laadpunten als Nederland. Het aantal (semi-)publieke laadpunten was in juni 2020 al bijna 60.000. De schatting van het aantal private laadpunten, dus ook in (ondergrondse) parkeergarages, is op dit moment 165.000. Dat lijkt een groot aantal, maar Stichting VvE Belang die de belangen behartigt van VvE’s geeft aan dat er zelfs 300 000 tot 400 000 laadplekken onder appartementen zijn.

Brandbeveiligingsinstallaties

Risico op brand

Zijn elektrische auto’s brandgevaarlijker dan traditionele auto’s met een benzine- of dieselmotor? Meningen daarover zijn er genoeg. Maar wat zijn de feiten? Momenteel zijn er nog weinig praktijkonderzoeken en data beschikbaar waaruit een volledig beeld kan worden geschetst van de aanwezige risico’s. Wel zijn er publicaties verschenen waarin bevindingen en aanbevelingen worden gedaan.

Integrale benadering
Wat vaststaat is dat er meer factoren zijn die de brandveiligheid van een parkeerkelder bepalen dan alleen het mogelijke brandgevaar van een elektrisch voertuig. Om die reden is het essentieel om de locatie van de EV-laadpaal, de aanwezige vluchtroutes en eventuele aanvullende brandwerende maatregelen tijdig in kaart te brengen.

Stravea kan VVE’s, gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers van dienst zijn bij het grondig inventariseren van ondergrondse parkeergarages met laadpalen en adviseren over de integrale brand- en vluchtveiligheid in de parkeerkelder. Een vrijblijvende afspraak maakt u hier.

Vluchtveiligheid

Een veilige parkeergarage

Brand in een parkeergarage die niet voldoet aan de huidige eisen van het Bouwbesluit heeft naar alle waarschijnlijkheid grotere gevolgen dan een brand in een moderne parkeerkelder met voldoende en goed afgeschermde vluchtwegen. Het klinkt logisch. De kans op het ontstaan van brand bij een elektrisch voertuig bepaalt dus niet de veiligheid in een parkeergarage.

Brandscheidingen, installaties en vluchtroutes
Aandacht voor brandbeveiligingsinstallaties is minstens zo belangrijk als de vraag of een EV-laadpunt goed is aangelegd en gelokaliseerd. Maar ook de kwaliteit van installatiedoorvoeringen, brandscheidingen zoals wanden en puien, brandwerende beglazing, de signalering van vluchtroutes en luchtstromen in de parkeergarage spelen allemaal een essentiële rol bij de bepaling van de brand- en vluchtveiligheid.

Wilt u meer weten over Stravea’s integrale visie op brand- en vluchtveiligheid in parkeergarages? Maak dan hier een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Laadpaal

Nederland voorop in elektrisch rijden

Elektrisch rijden is niet te stoppen. In de eerste 6 maanden van 2020 groeide het aantal verkochte elektrische of hybride auto’s met ruim 13%. Samen met Noorwegen, IJsland, Zweden en China behoorde Nederland in 2019 tot de 5 landen in de wereld waar elektrische personenauto’s meer dan 1,5% van de totale vloot uitmaken. Tesla is met afstand het meest verkochte merk. Kia, Polestar, Jaguar I-Pace, Hyundai, Nissan en Volkswagen volgen.

Aantal laadpunten groeit
Op het gebied van laadinfrastructuur is er geen ander land met dezelfde dichtheid aan laadpunten als Nederland. Het aantal (semi-)publieke laadpunten was in juni 2020 al bijna 60.000. De schatting van het aantal private laadpunten, dus ook in (ondergrondse) parkeergarages, is op dit moment 165.000. Dat lijkt een groot aantal, maar Stichting VvE Belang die de belangen behartigt van VvE’s geeft aan dat er zelfs 300 000 tot 400 000 laadplekken onder appartementen zijn.

Brand- en vluchtveiligheid? Stravea adviseert
Er zijn meerdere factoren die de veiligheidssituatie in een fysieke ruimte binnen een gebouwencomplex bepalen. De aanwezigheid van een EV-laadinstallatie of meerdere laadpalen is er daar een van. Stravea kijkt naar het grotere plaatje en beoordeelt de brand- en vluchtveiligheid integraal.

Maak kennis met Stravea
Stravea verzorgt in opdracht van onder andere VVE’s, gemeenten en woningcorporaties bouwkundige inspecties in (ondergrondse) parkeergarages en adviseert opdrachtgevers over het verbeteren van de brandveiligheid en vluchtveiligheid. Wij komen graag bij u over de (parkeerkelder)vloer voor een nadere kennismaking.

Daalakkersweg 2-74 |  5641 JA Eindhoven  |  Tel: 085-06 08 760  |  Info@stravea.nl  |   www.stravea.nl